Cestná preprava

FTL Celovozové prepravy Organizácia celovozových prepráv naprieč Europou a daľej.

Inland transport

LTL Kusové zásielky – Organizácia kusových zásielok pre menšie objemy naprieč Europou

ŠPECIÁLNA PREPRAVA – Spoločnosť 2HM Logistics Vám ráda pomôže s pozemnou prepravou väčších zariadení. Poskytujeme komplexné služby, od vyzdvihnutia a získania povolení až po sprievod a doručenie

ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA – Ponúkame železničnú prepravu z Europy do Číny po hodvábnej trase pre optimalizáciu tranzitného času v porovnaní s nákladmi na doručenie kedy tranzitný čas námornej prepravy je príliš dlhý ale náklady za leteckú prepravu sú príliš vysoké. Ponúkame FCL ako aj LCL servis.