Namorná preprava

sea freight

FCL CARGO – Pravidelné celokontajnerové zásielky v 20´ 40´ a 40High cube kontajneroch. Nájdeme riešenia ktoré vyhovujú Vaším potrebam.

LCL CARGO – Táto možnosť je vhodná pre tých, ktorí potrebujú doručiť menšie zásielky. Postaráme sa o správnu utilizáciu kontajnerov a upozorníme vás v prípade, že dopravné riešenie FCL je nákladovo a časovo efektívnejšie.

NADROZMERNÁ PREPRAVA – Ak váš náklad nespĺňa rozmery konvenčných kontajnerov, nájdeme spolu s vami vhodné riešenie. Tím 2HM vám pomáha pri výbere toho správneho riešenia pre prepravu nákladu, či už ide o plochý kontajner bez dlhých strán, kontajner bez vrchnej plachty, príves bez bokov alebo iný vhodný dopravný prostriedok.

PREPRAVA CHALDENÝCH/MRAZENÝCH TOVAROV A TOVAROV PODLIEHAJÚCICH SKAZE – Ponúkame kompletné logistické riešenia s reguláciou teploty, vrátane chladeného skladovania, fytosanitárnych inšpekcií, veterinárnych inšpekcií, kontroly kvality, počítania, opätovného označovania a iných činností súvisiacich so skladovaním

RO RO A PREPRAVA AUTOMOBILOV – Ak potrebujete prepravovať nákladné autá, autá a poľnohospodárske a priemyselné stroje alebo vedecké prístroje, môžeme vám ponúknuť najoptimálnejšie riešenia z hľadiska rýchlosti, spoľahlivosti a nákladovej efektívnosti

NEBEZPEČNÝ TOVAR – Poskytujeme tiež služby v oblasti handlingu nebezpečného tovaru v skladoch s licenciou

URGENTNÉ ZÁSIELKY – S našimi službami URGENTNE ZASIELKY vám poskytneme vykonanie objednávky odpracovaním mimo pracovnej doby. Pripravíme všetko, čo potrebujete vopred, aby ste mohli objednávku doručiť včas.