Skladovanie

CROSS DOCKING – Prekládka tovaru z kontajneru na auto a opačne

Warehousing

DISTRIBÚCIA – Distribúcia a doručovanie zásielok viacerím príjemcom

RE-MARKING – Odstránenie starých štítkov a nahradenie novými podľa požiadaviek zákazníka

BALENIE – Prebalenie a konsolidácia Vašeho tovaru z bežného balenia do balenia vhodného na prepravu a naopak

KONTROLA KVALITY – Kontrala kvality v spolupráci so školenými profesionálmi

INŠPEKCIA/OBHLIADKA – Zabezpečenie inšpekcie/obhliadky tovaru a reporting počas tzv cross-docking