Sieť

Distribučná sieť

2HM Logistics je členom popredných medzinárodných asociácií, ktoré poskytujú finančné krytie logistických nákladov do výšky 50.000,00USD. Týmto spôsobom môžeme poskytovať kvalitné služby od vyzdvihnutia až po konečné dodanie.

Kontaktujte nás pre viac informácií.

Prečo prístav Koper

• Najkratšia cesta z krajín za Suezským kanálom do srdca Európy.
• Kvalita, spoľahlivosť a flexibilita.
• Nepretržitý chod prístavu (24/7).
• Vytvorené prepojenia s vnútrozemím.
• Poskytovanie služieb na mieru.
• Efektívna podpora IT, ktorá spája celú prístavnú komunitu

sea freight icon
2hm hq

• Bezpečnosť v súlade s kódom ISPS (Medzinárodný bezpečnostný kód pre lode a prístavy).
• Plná podpora colných orgánov (zjednodušené colné postupy).
• hraničný priechod EÚ; možnosť podpory pre fiškálne colné konanie a colné uskladňovanie.
• Najnovšie vybavenie a technológie na manipuláciu s nákladom
• Dobré referencie.
• Dohoda o „neštrajkovaní“

2HM LOGISTICS DOO, JE ČLENOM 10+ LOGISTICKÝCH ORGANIZÁCIÍ PO CELOM SVETE