Novice

Skrb za okolje in kakovost storitev je eno glavnih poslanstev podjetja, zato smo v letu 2019 pridobili mednarodni certifikat za Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001:2015 in za Sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2015.

Naložba je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstva podeljuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, izvajalec Javnega poziva za Vavčer za pridobitev certifikatov pa je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo.