Skladiščenje

NAVZKRIŽNO PRETOVARJANJE – Prerazporejanje blaga iz zabojnika na tovornjak in obratno.Warehousing

RAZPOREJANJE – Razdelitev pošiljk in dostava različnim končnim prejemnikom.

PONOVNO OZNAČEVANJE – Odstranjevanje in zamenjava starih etiket z novimi v skladu z zahtevami stranke.

PAKIRANJE – Ponovno pakiranje in združevanje blaga iz komercialne embalaže v embalažo, pripravljeno za prevoz, in obratno.

PREGLED KAKOVOSTI – Pregled kakovosti blaga, opravljen v sodelovanju z usposobljenimi strokovnjaki.

SPREMLJANJE BLAGA – Vpeljava pregleda in izdelave poročil o blagu med navzkrižnih pretovarjanjem.